Index

Back Back to previous index.

Bastianelli

Giacomo (1999- ) . . . Group sheet (as child)
Giocondo ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Nicola (1993- ) . . . Group sheet (as child)
Paola (1961- ) . . . Group sheet (as parent)
Bates
Paul (1871- ) . . . Group sheet (as parent)
Battini
Attilia (1896-1971) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giuseppe ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Battista
( - ) . . . Group sheet (as parent)
Anna ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Francesca (1744-1824) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giandomenico ( -1824) . . . Group sheet (as parent)
Joseph ( - ) . . . Group sheet (as child)
Kenneth ( - ) . . . Group sheet (as child)
Maria ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Ralph ( - ) . . . Group sheet (as child)
Baudet
Françoise ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Baudoin
Guillaume ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Guillaume (1550-1600) . . . Group sheet (as parent)
Guillaume (1643- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Jean (1575-1647) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Marie (1680-1767) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Samson (1621-1681) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Baudran
Nicolas (1642-1697) . . . Group sheet (as parent)
Baudran Rm
Suzanne (1692-1753) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Baum
Denise (1957- ) . . . Group sheet (as parent)
Baut
Albertine (1851-1913) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Annie (1857-1858) . . . Group sheet (as child)
Etienne Albert (1824-1903) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
John ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bavaro
Angela (1812- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Anna ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Antonio ( -1967) . . . Group sheet (as parent)
Carmine ( -1816) . . . Group sheet (as parent)
Chiara ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Corsignana (1825-1850) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Domenico (1883- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Filomena ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Giuseppe ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Giuseppe (1764-1816) . . . Group sheet (as child)
Lella ( - ) . . . Group sheet (as child)
Luigi ( - ) . . . Group sheet (as child)
Maria ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria ( - ) . . . Group sheet (as child)
Maria (1843-1897) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Maria (1902- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Maria Corsignana (1859- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Maria Michela ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Michele ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Michele ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Michele ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Michele (1748-1816) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nicola ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Nicola ( -1820) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Nicola (1777-1843) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nicola Domenico Donato (1813-1887) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Paolo ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Rosa ( - ) . . . Group sheet (as child)
Rosa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Serafina (1809-1848) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Teresa (1882- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Theresa ( - ) . . . Group sheet (as child)
Vita Rosa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Vitangelo (1788-1865) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Vito ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Vito (1786- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Baveux
Clemence Alderique ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bavuso
Giovanni (1830- ) . . . Group sheet (as parent)
Maria Carmela (1868- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Oriente (1873- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Rosa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bayard
Judith ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Judith ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bayern
Odilon (714- ) . . . Group sheet (as parent)
Baylis
Mark Donald ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Richard ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Victoria ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Bazire
Marie Madeleine ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bazire Ou Basille
Antoine (1664-1699) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Beanst
Biely ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Beatty
James ( - ) . . . Group sheet (as parent)
William (1851-1874) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Beaupere
Marguerite - ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Beebe
Alice Louise (1916- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Allyn Williams (1884-1938) . . . Group sheet (as parent)
Beekman
Cornelia ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Henry ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Margaret ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bekes
Annie (1888- ) . . . Group sheet (as parent)
Beligon
Anne ( -1676) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Severin ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Séverin ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Beligon Possible Doublon
Anne ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bellamo
Chiara (1820-1855) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Vito ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bellan
William (1824- ) . . . Group sheet (as child)
Bellele
Bérénice ( - ) . . . Group sheet (as child)
Sophie ( - ) . . . Group sheet (as child)
Sylvain ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Belleville
Jeanne ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marie ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bellino
Angela (1858-1858) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Carmela Lonarda (1764- ) . . . Group sheet (as child)
Carmina (1769-1820) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Domenico (1821- ) . . . Group sheet (as child)
Donato Angiolo (1720-1809) . . . Group sheet (as parent)
Elisabetta Amelia Lorita Fortunato (1818- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Francesco (1774-1836) . . . Group sheet (as parent)
Francesco Saverio (1818- ) . . . Group sheet (as child)
Francesco Saverio (1820- ) . . . Group sheet (as child)
Giuseppe Antonio Raffaele (1811- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Giuseppe Oronzo (1776-1861) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giuseppe Oronzo (1847-1857) . . . Group sheet (as child)
Pietro Tommaso (1769- ) . . . Group sheet (as child)
Serafina (1823- ) . . . Group sheet (as child)
Vincenzo Francesco Saverio (1813- ) . . . Group sheet (as child)
Bello
Francesco ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria Catella (1853-1928) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bellomo
Angela (1832- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Angela Maria Rosa (1824- ) . . . Group sheet (as child)
Antonio Ottavio (1906-1908) . . . Group sheet (as child)
Attilio (1890-1907) . . . Group sheet (as child)
Carolina (1854-1854) . . . Group sheet (as child)
Clelia (1894-1970) . . . Group sheet (as child)
Clizia (1889-1890) . . . Group sheet (as child)
Elvira (1902-1904) . . . Group sheet (as child)
Ernesto (1887-1971) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Francesco Antonio Angelo Natale (1785- ) . . . Group sheet (as child)
Francesco Saverio (1740-1762) . . . Group sheet (as parent)
Gaetano Domenico (1792- ) . . . Group sheet (as child)
Gaetano Francesco (1797- ) . . . Group sheet (as child)
Gaetano Giuseppe Pietro (1794- ) . . . Group sheet (as child)
Giacoma Anna (1849- ) . . . Group sheet (as child)
Giacoma Maria Carmina (1802-1874) . . . Group sheet (as child)
Giovanni Giuseppe (1850- ) . . . Group sheet (as child)
Guido (1892-1893) . . . Group sheet (as child)
Guido Settimio (1896-1952) . . . Group sheet (as child)
Ida (1898-1940) . . . Group sheet (as child)
Laura Giovanna (1789-1861) . . . Group sheet (as child)
Leonarda (1858-1858) . . . Group sheet (as child)
Leonarda Nicolaa (1853- ) . . . Group sheet (as child)
Lucrezia (1821- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Lucrezia (1854-1854) . . . Group sheet (as child)
Michele ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Michele (1886-1983) . . . Group sheet (as child)
Michele Francesco (1822-1867) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Orsola Maria Laura (1826- ) . . . Group sheet (as child)
Pietro Antonio Leonardo (1755- ) . . . Group sheet (as child)
Pietro Francesco (1848-1926) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Pietro Francesco Vito (1800-1847) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Rodolfo (1899-1985) . . . Group sheet (as child)
Bellone
Vito Dave (1907- ) . . . Group sheet (as parent)
Belvin
Beverly ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Belviso
Caterina (1879- ) . . . Group sheet (as parent)
Benard
Catherine ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Benedetto
Teresa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Benedici
Maria (1891-1978) . . . Group sheet (as parent)
Benedictis
Anna (1787-1815) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giacomo ( -1815) . . . Group sheet (as parent)
Benincasa
Anna (1899-1901) . . . Group sheet (as child)
Antonino (1861- ) . . . Group sheet (as child)
Catello (1848-1852) . . . Group sheet (as child)
Catello (1854-1934) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Catello (1901-1936) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Filomena (1899-1923) . . . Group sheet (as child)
Giovanni (1819-1899) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Giovanni (1891-1924) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giovanni (1906-1912) . . . Group sheet (as child)
Lucia (1864-1866) . . . Group sheet (as child)
Luigi (1903-1903) . . . Group sheet (as child)
Maria Consolata (1890-1923) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Michele (1852-1922) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nunziante (1871-1873) . . . Group sheet (as child)
Pasquale (1856-1856) . . . Group sheet (as child)
Pasquale (1866-1870) . . . Group sheet (as child)
Tommasa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Trofomea (1849-1930) . . . Group sheet (as child)
Vincenzo (1858- ) . . . Group sheet (as child)
Virginia (1899-1903) . . . Group sheet (as child)
Benson
Elfreda (1884- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Peter ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Beradier
Martine Pierrette ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Berardelli
Maria Giuseppa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Berardi
Corsignana ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Berengar IV
Raymund Conde De Barcelona (1113-1162) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Berenguer
Ramon I. (1023-1076) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Berenguer II-III
Raimund Conde De Barcelona (1055-1082) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Berenguer III
Ramon Conde De Barcelona Provence And Ca (1082-1131) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bermond du Caylar
Nn ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Bernacchi
Diane (1940- ) . . . Group sheet (as parent)
Bernardino
Rosa (1751-1786) . . . Group sheet (as parent)
Bernardo
Annamay (1934- ) . . . Group sheet (as child)
Anthony (1908- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Antonio (1907-1907) . . . Group sheet (as child)
Carmela (1828- ) . . . Group sheet (as parent)
Dorothy ( - ) . . . Group sheet (as child)
Josephine (1918- ) . . . Group sheet (as child)
Laura (1911- ) . . . Group sheet (as child)
Louis (1912- ) . . . Group sheet (as child)
Margaret (1935- ) . . . Group sheet (as child)
Rose (1917- ) . . . Group sheet (as child)
Salvatore (1881- ) . . . Group sheet (as parent)
Steve (1913- ) . . . Group sheet (as child)
Bernocco
Giovanni ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Berry
Carol ( - ) . . . Group sheet (as child)
Daniel ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Emma ( - ) . . . Group sheet (as child)
Father ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Patrick ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Patrick ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Berthe
Catherine ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bertheaume
Marie (1598-1670) . . . Group sheet (as parent)
Bertini
Vittorio ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bertrand
Angélique Ou Marie Angélique (1740- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Françoise ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Guillaume Comte De Provence VI (1020-1094) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Jean ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Louis (1705- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Marie ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Pierre ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Berzon
Antonio ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Betancourt
André ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marie Louise ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Betotez
Gonzalo Conde De Tui Conde De Deza ( -929) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Beurier
Germain (1575-1637) . . . Group sheet (as parent)
Magdeleine (1638-1720) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nicolas (1608-1684) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Beuriot
Louise (1602-1694) . . . Group sheet (as parent)
Bevernage
Jean Louis ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Lydia ( - ) . . . Group sheet (as child)
Bianco
Elena (1911- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giuseppe ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Biarré
Anne-Sophie (1978- ) . . . Group sheet (as child)
Emmanuel (1976- ) . . . Group sheet (as child)
Madeleine ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Michel ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Philippe (1980- ) . . . Group sheet (as child)
Biau
Jeanne ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bibet
Marie Hélène (1700- ) . . . Group sheet (as child)
Bidaux
Andrée (1897-1951) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Jules Clovis (1869-1914) . . . Group sheet (as parent)
Bielatowicz
Joan (1912-2004) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent)
Bier
Jacob ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Katherine (1874-1929) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Biez
Françoise ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bigan
Jean ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marie Louise (1740- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bigot
Jacqueline ( -1650) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent)
Bigwood
Fay Elizabeth (1925- ) . . . Group sheet (as parent)
Binetti
Antonia (1827- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nicola Giuseppe ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Biondi
Adele ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bisceglie
Angela (1922-2012) . . . Group sheet (as child)
Francesco (1870-1944) . . . Group sheet (as parent)
Bisignano
Annarosa (1819-1869) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Vito Nicola (1776-1829) . . . Group sheet (as parent)
Bisogni
Vincenzo (1961- ) . . . Group sheet (as parent)
Bitunnano
Anna (1840- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent)
Lella ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bjorkgren
Pricilla ( - ) . . . Group sheet (as child)
Walter ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Black
Ian Gabriel (2004- ) . . . Group sheet (as child)
Kevin William (1965- ) . . . Group sheet (as parent)
Lucas William (2006- ) . . . Group sheet (as child)
Blackmer
David (1956- ) . . . Group sheet (as parent)
Jessica (1986- ) . . . Group sheet (as child)
Samantha (1988- ) . . . Group sheet (as child)
Blanchard
Alexis (1728- ) . . . Group sheet (as child)
Charles (1728-1728) . . . Group sheet (as child)
Jean Baptiste (1730-1731) . . . Group sheet (as child)
Marie Jeanne (1725-1766) . . . Group sheet (as child)
Pierre (1727-1727) . . . Group sheet (as child)
Blanchet
Françoise ( -1752) . . . Group sheet (as parent)
Blau
Eric Saul (1968- ) . . . Group sheet (as parent)
Georgia Rea (2003- ) . . . Group sheet (as child)
Jacob Miles (2001- ) . . . Group sheet (as child)
Blazejowski
Ann Cynthia (1941- ) . . . Group sheet (as parent)
Blery
Charles Antoine (1763- ) . . . Group sheet (as parent)
Blin
Arnaud (1778- ) . . . Group sheet (as child)
Georges (1661-1727) . . . Group sheet (as parent)
Guillaume (1682-1760) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Guillaume (1734-1807) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Guillaume Hypolite (1817- ) . . . Group sheet (as child)
Jacques Guillaume (1773-1834) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Justine Félicité (1822- ) . . . Group sheet (as child)
Marie Louise Rose (1819- ) . . . Group sheet (as child)
Pierre Alexandre (1821- ) . . . Group sheet (as child)
Victoire Appoline (1814-1817) . . . Group sheet (as child)
Blin Rm
Guillaume (1707-1788) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Rose Osithe (1813- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Blondel
Adrien ( - ) . . . Group sheet (as parent)
André Pierre Joseph (1897-1962) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Anne (1971- ) . . . Group sheet (as child)
Anne (1971- ) . . . Group sheet (as child)
Charles Romain (1827- ) . . . Group sheet (as child)
Colette (1933-1980) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Damien Dominique Gérard (1967- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Damien Dominique Gérard (1967- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Denise Genevieve Marie (1931- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
François (1938- ) . . . Group sheet (as child)
Gabriel (1640-1700) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Gérard Pierre Michel (1943- ) . . . Group sheet (as parent)
Gérard Pierre Michel (1943- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Isidore ( - ) . . . Group sheet (as child)
Jacques (1753- ) . . . Group sheet (as child)
Jean (1674-1759) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Jean Baptiste (1715-1778) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Jean Baptiste (1748- ) . . . Group sheet (as child)
Jean Baptiste (1911- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Jean Baptiste Ou J. B. ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Jean Charles (1788- ) . . . Group sheet (as child)
Jean Charles (1788- ) . . . Group sheet (as parent)
Jean François (1826- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Jean Jacques (1755- ) . . . Group sheet (as child)
Jean Marie Isidore (1898-1971) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Jean Michel Agnan (1746- ) . . . Group sheet (as child)
Jeannine Amandine Victorienne (1930- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Juliette Carmen (1998- ) . . . Group sheet (as child)
Juliette Carmen (1998- ) . . . Group sheet (as child)
Leo Jean Henri (1995- ) . . . Group sheet (as child)
Leo Jean Henri (1995- ) . . . Group sheet (as child)
Lucien François Emmanuel (1894-1981) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Marcel Robert Roger (1908- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Marguerite (1904-1961) . . . Group sheet (as child)
Marie-Thérèse Emma (1900-1983) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Marie Louise ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Monique Michelle (1937- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nicolas (1758- ) . . . Group sheet (as child)
Nicole (1939- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Pierre ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Pierre ( -1790) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Pierre Eliott (2005- ) . . . Group sheet (as child)
Pierre Eliott (2005- ) . . . Group sheet (as child)
Stephane (1969- ) . . . Group sheet (as child)
Stephane (1969- ) . . . Group sheet (as child)
Suzanne (1905- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Blondel Rm
Isidore Jacques (1831-1901) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Jean François (1748-1826) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Marie Jeanne (1764- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Pierre Florentin (1791- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Rosalie Geneviève Marie (1793-1838) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Blondel Rn
Henri Jules Victor (1908- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Madeleine Simone Odette (1910-1999) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Blondel Rn Rm
François Joseph (1865-1937) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Victor Henri Leon (1881-1946) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent)
Blumenthal
Cindy ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Boasi
Tomaso ( -1849) . . . Group sheet (as parent)
Boccamaiello
Amodio ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Angela Maria (1822- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boccanfuso
Anna ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bochet
Anne (1693- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Denis ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Guillaume ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Guillaume (1643-1703) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boinque
Jackie ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Loic ( - ) . . . Group sheet (as child)
Véronique ( - ) . . . Group sheet (as child)
Boisdemer
Jean ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marie (1677- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boisseau
Anne (1641-1691) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Estienne ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Boissel
Yolette ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Boissier
Marie ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Boitout
Charles ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marguerite (1653-1693) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bojko
Jean Joyce (1962- ) . . . Group sheet (as parent)
Bollo
Maddalena ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bologna
Angela (1891- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Domenico (1861- ) . . . Group sheet (as parent)
Bolognino
Anna ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bolten
Alexander Stewart (1970- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Charles Walter (1973- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Grant A. ( - ) . . . Group sheet (as child)
Jasmine ( - ) . . . Group sheet (as child)
Joseph S. ( - ) . . . Group sheet (as child)
Mark Armstrong ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Olivia M. ( - ) . . . Group sheet (as child)
Bonafacio
Celeste ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bonafe
Mario ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Paolo (1964- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bonerba
( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marco ( - ) . . . Group sheet (as child)
Bongiovanni
Eleonora ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bonifacio
Angiola (1894-1894) . . . Group sheet (as child)
Aniello ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Candida Maria Carmela ( -1839) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Carmela ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Catello (1902-1902) . . . Group sheet (as child)
Fedele ( -1826) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Francesco ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Francesco (1867-1959) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Gaetano ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Giovannangela ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Giuseppe Attilio (1912-1970) . . . Group sheet (as parent)
Lucia ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Lucia ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria Antonia ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria Carmela ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria Teresa (1810-1843) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Saverio ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Serafina (1887-1888) . . . Group sheet (as child)
Serafina (1889-1891) . . . Group sheet (as child)
Serafina (1898-1898) . . . Group sheet (as child)
Teresa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Vincenzo ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Vincenzo Natale (1956- ) . . . Group sheet (as parent)
Bonisent
Jacques (1640-1700) . . . Group sheet (as parent)
Marie (1678- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bonnet
Marie Anne (1731-1797) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Martin ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bono
Barbara Jo (1949- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Ida (1915- ) . . . Group sheet (as child)
John (1916- ) . . . Group sheet (as child)
Joseph (1918- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Lorraine Maria (1952- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Salvatore (1869- ) . . . Group sheet (as parent)
Salvatore (1910- ) . . . Group sheet (as child)
Susan Anne (1947- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Bonom
David (1887- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Israel ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Miles Hugh (1948- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent), Group sheet (as parent)
Samantha Fay (1977- ) . . . Group sheet (as child)
Samuel (1912-1962) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Sydney Michelle (1979- ) . . . Group sheet (as child)
Bonsavadai
Louise ( -1751) . . . Group sheet (as parent)
Bonserio
Maddalena ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria Luigia ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Michele ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bonvino
Angela Michela ( -1828) . . . Group sheet (as parent)
Anna ( -1821) . . . Group sheet (as parent)
Anna (1759-1809) . . . Group sheet (as parent)
Anna (1831- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Filippo (1795- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Giuseppe ( -1805) . . . Group sheet (as parent)
Giuseppe Giacomo ( -1790) . . . Group sheet (as parent)
Michele (1775-1816) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Teresa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bonzi
Isabella ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bordier
Jeanne Victoire ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Borel
Hugues Duke Of Bourgogne 1102-1143 II (1085-1143) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Borgia
Cesare (1475- ) . . . Group sheet (as child)
Giovanni Duke Of Gandia (1476-1497) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Isabella (1471-1541) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Jofre Principe De Squillace (1480-1517) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Juan Duke Of Gandia II (1494-1543) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Lucrezia (1480-1519) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Marina Dei Principi Di Squillance ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Borgoña-De Castilla
Alfonso VIII King Of Castile 1158-1214 (1155-1214) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Borrell
Wifredo Conde De Barcelona Gerona And Oson (878-911) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Borrell I.
Ramon Conde De Barcelona Gerona And Oson (972-1018) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Borsekofsky
Abraham ( - ) . . . Group sheet (as child)
Devora ( - ) . . . Group sheet (as child)
Menachem Mendel ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Pauline Pearl (1892- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Rachel Lea ( - ) . . . Group sheet (as child)
Rose (1883-1983) . . . Group sheet (as child)
Sam ( - ) . . . Group sheet (as child)
Simon ( - ) . . . Group sheet (as child)
Borzykowski
Chaim ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Moszek ( - ) . . . Group sheet (as child)
Bos
Adrien ( - ) . . . Group sheet (as child)
Fabienne ( - ) . . . Group sheet (as child)
Gilbert Eugène Paul (1909-2003) . . . Group sheet (as child)
Leon Jules (1869-1930) . . . Group sheet (as parent)
Bosco
Carmela Anne (1926-2009) . . . Group sheet (as parent)
Bottalico
Maria Luisa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bottone
Assunta (1897-1931) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Francesco (1861-1924) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Lorenzo ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bouchard
Anne (1560- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Anne (1600- ) . . . Group sheet (as parent)
Bouchard Ou Bouchart
Thomas ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Boucher
Frédéric Eugène (1807- ) . . . Group sheet (as parent)
Victorine Eulalie (1844- ) . . . Group sheet (as child)
Boudier
Antoine ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Elisabeth (1640-1725) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boudier Ou Boudrier
Gilles (1615-1671) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boudon
Marie ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bouillon
Bernard Samuel François (1756-1832) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Jean (1664-1733) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Jean Baptiste (1700-1742) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Jean Baptiste (1726- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Michel ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bouillon Rm
Bernard François Samuel (1785- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bouillon Rn Rm
Marie Aglaé (1816- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boulan
Marc (1619-1682) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Marguerite (1642-1727) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Thomas (1593-1638) . . . Group sheet (as parent)
Boullais
Marie ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Boullard
Anne ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Boullen
Marie ( -1722) . . . Group sheet (as parent)
Bourant
Madeleine ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bourbon
Jeanne (1576-1620) . . . Group sheet (as parent)
Bourdet
Geneviève ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bourdin
Jacqueline (1560- ) . . . Group sheet (as parent)
Bourdon
Marie (1644-1712) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Roger ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bourgeot
Marie Magdeleine (1668-1742) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nicolas ( -1716) . . . Group sheet (as parent)
Bourlier
Nicolas (1741- ) . . . Group sheet (as parent)
Bourlier Rm Rn
Marie Louise (1775-1861) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boutant
Jean Dit Daniel ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marie ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boutard
Adrien (1551-1619) . . . Group sheet (as parent)
Anne (1684-1731) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Jean (1605- ) . . . Group sheet (as parent)
Marguerite ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Pierre Boiselier (1628-1695) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Pierre Carbonneau (1652- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bouteiller
Anne-Marie ( - ) . . . Group sheet (as child)
François (1605-1684) . . . Group sheet (as parent)
Marie Anne (1663-1720) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Marie Madeleine ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Nicolas Michel (1688-1744) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Boutigny Rm
Justine Victorine (1871-1932) . . . Group sheet (as parent)
Boutigny Rn Im
Emilienne Félicité (1891-1956) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boutillier
Jacques (1728-1779) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Jean Nicolas (1763-1843) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nicolas (1702-1743) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Pierre (1665-1710) . . . Group sheet (as parent)
Boutillier Ou Bouteiller
Marie Geneviève (1791- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boutin
Aurélie (1978- ) . . . Group sheet (as child)
Bénédicte (1966- ) . . . Group sheet (as child)
Henri (1934- ) . . . Group sheet (as parent)
Jean Pascal (1961- ) . . . Group sheet (as child)
Stéphanie (1964- ) . . . Group sheet (as child)
Bovari
Rosa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bove
Angelo ( -1825) . . . Group sheet (as parent)
Catarina (1806-1834) . . . Group sheet (as child)
Domenico (1762-1825) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giovanna Angela Maria Sebastiana (1825-1825) . . . Group sheet (as child)
Maria Concetta (1789-1849) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Michelangelo ( - ) . . . Group sheet (as child)
Rafaelle (1808-1844) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Sabatino (1794- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Bowie
Marion ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Boyard
Charles ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marguerite ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marguerite (1686-1763) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Boyd
John ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Matilda (1883-1963) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Bozzari
Pasquale (1885-1910) . . . Group sheet (as parent)
Bozzi
Anna Maria (1756- ) . . . Group sheet (as child)
Antonia (1776-1812) . . . Group sheet (as parent)
Domenica (1762- ) . . . Group sheet (as child)
Domenica (1784-1856) . . . Group sheet (as parent)
Eleonora (1760- ) . . . Group sheet (as child)
Eleonora (1769- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Francesco Saverio (1765-1826) . . . Group sheet (as parent)
Giuseppe (1771- ) . . . Group sheet (as child)
Maddalena (1768- ) . . . Group sheet (as child)
Maria (1764- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Michele Gaetano (1766- ) . . . Group sheet (as child)
Nicola (1777- ) . . . Group sheet (as child)
Prudenzia (1798-1836) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Vito (1732- ) . . . Group sheet (as parent)
Bozzo
Matteo ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bradley
Catharine (1787-1868) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
James ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Branca
Andrea (1933-2010) . . . Group sheet (as child)
Giuseppe ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria (1921- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Salvatore (1904-1966) . . . Group sheet (as parent)
Brancaccio
Anna ( -1720) . . . Group sheet (as parent)
Brancato
( - ) . . . Group sheet (as parent)
Brandon
Marie ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bratko
Kenneth (1945- ) . . . Group sheet (as parent)
Breitenbach
Mary ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bremontier
Catherine (1651- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Pierre ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Brescia
Emanuele (1790-1867) . . . Group sheet (as parent)
Maddalena ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bresslauer
Helene (1844-1917) . . . Group sheet (as parent)
Briche
Anne (1695- ) . . . Group sheet (as child)
Anne (1698- ) . . . Group sheet (as child)
Charles (1689-1693) . . . Group sheet (as child)
Francoise (1692-1694) . . . Group sheet (as child)
Marie Anne (1758-1840) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Marie Francoise (1735- ) . . . Group sheet (as child)
Nicolas (1662-1735) . . . Group sheet (as parent)
Nicolas (1688-1771) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nicolas (1720-1768) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Brick
Adelina (1917- ) . . . Group sheet (as child)
Dorothy (1926- ) . . . Group sheet (as child)
Edward ( -1921) . . . Group sheet (as parent)
Edward Martin (1921- ) . . . Group sheet (as child)
Gertrude (1921- ) . . . Group sheet (as child)
Harry (1920- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
John (1886-1935) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Nora (1916- ) . . . Group sheet (as child)
Sophie (1915- ) . . . Group sheet (as child)
William (1929- ) . . . Group sheet (as child)
Bridou
Louise (1497-1587) . . . Group sheet (as parent)
Brien
Linda (1943- ) . . . Group sheet (as parent)
Briere
Marguerite (1678- ) . . . Group sheet (as parent)
Brillante
Vincent ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Brimaldi
Agostino ( -1845) . . . Group sheet (as parent)
Clarice (1821- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Brion
Anne (1612- ) . . . Group sheet (as child)
Catherine ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Catherine (1624-1676) . . . Group sheet (as child)
François (1613- ) . . . Group sheet (as child)
François (1700-1757) . . . Group sheet (as child)
Guillaume (1700- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Marie ( - ) . . . Group sheet (as child)
Marie Madeleine (1714- ) . . . Group sheet (as child)
Nicolas (1590-1676) . . . Group sheet (as parent)
Nicolas (1630- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Nicolas (1657-1716) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Phillippote (1617- ) . . . Group sheet (as child)
Broadfoot Of Laon
Bertha (720-783) . . . Group sheet (as parent)
Bronzuolo
Nicoletta ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Brookfield
Robert Lyle (1923-2000) . . . Group sheet (as parent)
Brown
Janet (1943- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Joan (1939- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Leonard George ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Leonard George (1913-1995) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Brunasso
Anna (1754-1826) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giuseppe ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Maria Rosa (1767-1817) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Brunel
Jean ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Marguerite Ou Marie Marguerite ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Pierre ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Brunet
Jacques Nicolas Ou Nicolas ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Judith ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Brunet Rm
Susanne Elisabeth (1786- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Brunetti
Alexander (1931- ) . . . Group sheet (as child)
Filippo (1906-1966) . . . Group sheet (as parent)
Jackie (1968- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
John (1941- ) . . . Group sheet (as child)
Ralph (1945- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Brunforta
Maria ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bruni
Cristoforo ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Fortunata (1767-1837) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Maria Antonia ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Brunini
Gabriele (1981- ) . . . Group sheet (as parent)
Bruno
Adelaide M. (1883- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Annina ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Antonino (1935- ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Antonio ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Concetta ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Francesco ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Gabriela Maria (1812-1880) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
James ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Lonarda Maria C. (1810-1810) . . . Group sheet (as child)
Lonarda Maria Colomba (1810-1828) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Lucia (1792-1856) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Natale (1767-1811) . . . Group sheet (as parent)
Pietro (1774-1844) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Rosa (1802- ) . . . Group sheet (as parent)
Vincenzo ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Brzostowski
Karen ( - ) . . . Group sheet (as child)
Lauren ( - ) . . . Group sheet (as child)
Mark ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Michael ( - ) . . . Group sheet (as child)
Peter ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Stanley ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Buccinna
Michael ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Michael ( - ) . . . Group sheet (as child)
Michele ( - ) . . . Group sheet (as child)
Buchard
Jacqueline Gasparde ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Buckley
Alice (1847-1900) . . . Group sheet (as child)
Athalia (1850-1907) . . . Group sheet (as child)
Dorothy ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Elizabeth (1855- ) . . . Group sheet (as child)
Emily A (1851-1929) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
John (1858-1894) . . . Group sheet (as child)
Robert (1818-1890) . . . Group sheet (as parent)
Robert (1853- ) . . . Group sheet (as child)
Budd
Dorothy ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Budin
Alexis (1694- ) . . . Group sheet (as child)
Antoine (1658-1727) . . . Group sheet (as parent)
Antoinette (1684- ) . . . Group sheet (as child)
Antoinette (1697-1780) . . . Group sheet (as child)
Charles (1689- ) . . . Group sheet (as child)
Claude (1647-1709) . . . Group sheet (as parent)
Claude Alexandre (1675-1734) . . . Group sheet (as child)
François (1680-1743) . . . Group sheet (as child)
Jules (1687- ) . . . Group sheet (as child)
Louis (1678-1763) . . . Group sheet (as child)
Louis (1688- ) . . . Group sheet (as child)
Louis Claude (1678-1763) . . . Group sheet (as child)
Nicolas (1682-1759) . . . Group sheet (as child)
Buee
Etienne ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Marguerite ( - ) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Buiche Ou Boice
Louise (1660-1710) . . . Group sheet (as parent)
Buklis
Helen (1911-1989) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Wiktor (1877- ) . . . Group sheet (as parent)
Buonacore
Palma ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Buonanova
Angela (1935- ) . . . Group sheet (as parent)
Buongiorno
Francesco ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Pascale ( - ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Buono
Amelia Emilia (1904-1993) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Anna (1929- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Anna Vincenza (1893- ) . . . Group sheet (as child)
Assunta Teresa (1906- ) . . . Group sheet (as child)
Brigida Maria (1895- ) . . . Group sheet (as child)
Carmela (1892- ) . . . Group sheet (as child)
Ferdinando (1901-1979) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent)
Giuseppa (1794-1844) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Giuseppa (1899- ) . . . Group sheet (as child)
Josephine (1927- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Louisa (1931- ) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Lucia (1712- ) . . . Group sheet (as parent)
Lucia Gabriela (1897- ) . . . Group sheet (as child)
Luigi ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Luigi Rafaele (1890- ) . . . Group sheet (as child)
Luisa (1889- ) . . . Group sheet (as child)
Michelina Stavala (1898- ) . . . Group sheet (as child)
Orsola ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Pasquale Felice (1904- ) . . . Group sheet (as child)
Pietro (1902-1969) . . . Group sheet (as child)
Rosa ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Vincenzo ( - ) . . . Group sheet (as parent)
VitoMaria (1860-1908) . . . Group sheet (as parent)
Buonocore
Agnese ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Carmela ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Carmela ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Felicia ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Nunziante ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Pasca ( -1798) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Vincenzo (1965- ) . . . Group sheet (as parent)
Buonocunto
Antonio ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Mariangela ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Buonvino
Anna (1864-1865) . . . Group sheet (as child)
Anna (1869-1870) . . . Group sheet (as child)
Gaetano (1870- ) . . . Group sheet (as child)
Giuseppe (1830-1875) . . . Group sheet (as parent)
Giuseppe (1876- ) . . . Group sheet (as child)
Laura (1859-1945) . . . Group sheet (as child), Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Mauro (1866- ) . . . Group sheet (as child)
Paolo (1861- ) . . . Group sheet (as child)
Buquet
Guillemine ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Burel
Marguerite (1677-1720) . . . Group sheet (as parent)
Burgalat
Bertrand (1963- ) . . . Group sheet (as parent)
Burgman
Carolyn (1978- ) . . . Group sheet (as child)
Jay (1951- ) . . . Group sheet (as parent)
Lisa (1986- ) . . . Group sheet (as child)
Michael (1980- ) . . . Group sheet (as child)
Burne
Anne (1938- ) . . . Group sheet (as parent)
Burnet
Pernette ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Bussevestre
Anne (1698-1750) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as child)
Marin ( - ) . . . Group sheet (as parent)
Pierre (1671-1740) . . . Group sheet (as parent), Group sheet (as parent)

Next Go to next index.