Family Group Sheet

FATHER Rodiperto (kinship uncertain) d'Aquino Gastaldo di Aquino1
 Death

after 924

 1
FatherAdenolfo d'Aquino Gastaldo d'Aquino
MOTHER Magalu 1
CHILDREN

M

Siconolfo d'Aquino Gastaldo di Aquino I1
 Death

after 963

 1