Family Group Sheet

FATHER Rodiperto "Kinship Uncertain" D'Aquino Gastaldo Di Aquino1
 Death

after 924

 1
FatherAdenolfo D'Aquino Gastaldo D'Aquino
MOTHER Magalu 1
CHILDREN

M

Siconolfo D'Aquino Gastaldo Di Aquino I.1
 Death

after 963

 1